Joseph Smiths tidslinie
(Fra Friend og andre)

Tegn en tids linie som repræsenterer Profeten Joseph Smith‘s liv.
Lav linien så lang, at du kan hænge billeder op som illustration over der forskellige begivenheder/datoer i hans liv.

Følgende eksempler er billeder fra Evangelisk Kunst (blå kasse). Men du kan også bruge andre billeder. Tidslinien kan evt. indeholde:


Hæng tidslinien på væggen i Primary.
Hæng det første billede og sidste billede op. Fortæl en lille smule om hans fødsel og død. (JS-H 1:3-4 og L&P 135:1).
Gem de resterende billeder.
Lad et barn komme frem, tage et billede, fortælle hvad han/hun ved om billedet og hvor det fandt sted. Placer billedet på tidslinien.
Syng evt. en Primarysang efter hvert billede.

Andre inf. om Josepf Smiths tidslinie