Tempel ~ besegling
(fortalt af Jane)


Tal om at nogle familier tager til templet og andre gør det ikke.
Ryst begge kuverter. Lad familierne i den kuvert der ikke er lukket falde ud. Familien i den lukkede bliver sammen. De er beseglet i templet. De vil altid høre sammen.