Når jeg følger Jesus, vokser min tro, uge 4
(Friend Jul 2003, forslag # 3)

Brug flg. skriftsteder for at hjælp børnene med at forstå, at de kan følge Kristus i tro: 

Bag på hvert af flg. billeder, skriver du den opgivne skriftsteds reference, sæt billederne i tilfældig rækkefølge, men de skal sidde i en cirkel som et ur.

Begivenhed Billede Skriftsteds henvisning 
Enok  Evangelisk Kunst 120  Hebr. 11:5
Noah  Evangelisk Kunst 102 Hebr. 11:7
Abraham  Evangelisk Kunst 104 Hebr. 11:8-10
Abraham and Isak Evangelisk Kunst 105 Hebr. 11:17
Enok  Evangelisk Kunst 120 Hebr. 11:5
Noah Evangelisk Kunst 102 Hebr. 11:7
Abraham  Evangelisk Kunst 104 Hebr. 11:8-10
Abraham and Isak Evangelisk Kunst 105 Hebr. 11:17
Jakob velsigner sine sønner  Evangelisk Kunst 122 Hebr. 11:21
Josef  Evangelisk Kunst 109 Hebr. 11:22
Baby Moses Evangelisk Kunst 106 Hebr. 11:23
Moses deler det Røde Hav Primary billedsæt 6–12  Hebr. 11:24-29
Kristus viser sig for Nephiterne Evangelisk Kunst 113 Ether 12:7
Alma og Amulek i det ødelagte fængsel Primary billedsæt 4–29 Ether 12:13
Nephi og Lehi omkranset af ild Primary billedsæt  4–41 Ether 12:14
Ammon underviser Kong Lamoni Primary billedsæt 2–18 Ether 12:15

 

Lad børnene slå Ether 12:6 op. Bed et barn læse det højt, og tal der om hvordan Moroni definerer TRO

Lad et barn tage tid. Lad et andet barn vælge et billede, og læse skriftsteds referencen som står bagpå. Alle børn slår op i deres skrifter, og det første barn tager tid på hvor lang tid der går, indtil et barn har fundet det.
Det barn som først fundet skriftstedet, læser det højt. Hjælp børnene med at genfortælle historien, ved hjælp af flg. spørgsmål:

Alt efter hvor lang tid det tog at slå skriftstedet op, vælges det nye billede. F. eks tog det 45 sek. vælges billedet som er kl. 9  tog det 15 sek. vælges billede nr. 3. Er billedet vælg, vælges det næste billede, i urets retning. Gentag dette indtil alle billeder er valgt.

Slå igen op på Ether 12:8, Fremhæv at  disse ting først skete efter at folkene troede på Jesus Kristus.

Syng sange som tro:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fra BNP hæftet 2003:
Primary 2, Lektie 15
Primary 4, Lektie 22

Uge 1:
Jeg kan bede til vor himmelske Fader, når som helst og hvor som helst.
Primary 2, Lektie 10
Primary 4, Lektie 37

Uge 2:I
Jeg kan få svar på mine bønner
Primary 2, Lektie 18
Primary 4, Lektie 9

Uge 3:
Jeg kan lære mere om Jesus og hans befalinger
Primary 1, Lektie 41
Primary 6, Lektie 37

Uge 4:

Primary 2, Lektie 15
Primary 4, Lektie 22