Jeg vil følge hans lys og være et godt eksempel
(Friend Okt. 2003)

Hjælp børnene til at forstå, hvordan deres eksempel kan hjælpe andre til at gøre det rigtige.

Tal om, hvordan de kan være eksempler.
Del børnene op i grupper.
Giv alle i hver gruppe et stykke papir og en blyant til at nedskrive svar.
Få børnene til at skrive så mange steder som muligt, hvor de kan være et eksempel, f.eks.

Få dem til at skrive en anden liste over mennesker, som de kan være eksempler for, f.eks.

Få dem til at skrive en tredje liste over ting, som de kan gøre for at være gode eksempler, f.eks.

Hjælp børnene til at forstå, at de altid er et eksempel.
Få dem til at skiftes til at bruge deres lister til at udfylde de blanke linjer i denne sætning:

"Når jeg er i ____, kan jeg være et godt eksempel for ____ ved at ____."

Bed en gruppe om at udfylde den første blanke linje ud fra deres liste, en anden om at udfylde den anden blanke linje ud fra deres liste og en tredje gruppe om at udfylde den sidste blanke linje ud fra deres liste over ting, som de kan gøre.

Nogle kombinationer kan være sjove - f.eks.

"Når jeg er i en forretning, kan jeg være et godt eksempel for min lærer ved at betale tiende."