Mine evangeliske standarder
(oversat efter Friend Sep. 2003, forslag nr. 2)

 

Gennemgå Mine evangeliske standarder (se Liahona, apr. 1999, s. 8-9/ eller bagsiden af "Tro på Gud"-hæftet).

Del børnene op i grupper.  

  1. Hver gruppe vælger en standard, som de skriver om på et stykke papir.
  2. Når alle er færdig, lægges papirerne på gulvet med bagsiden opad.
  3. Lad børnene vælge en standard, ved at kaste en ærtepose hen på et af papirstykkerne.
  4. Lad den gruppe som har lavet det valgte stykke papir, præsentere standarden.
  5. Lad børnene tale om standarden.
  6. Syng en sang der passer til standarden.