Jeg kan være missionær nu
(Friend December 2003, forslag nr.  2)

Hjælp børnene med at forstå at de kan være en missionær nu, og hjælpe med at sprede evangeliet mere hurtigt. 

Hvor mange blev det til?
Gentag aktiviteten men på en lidt anden måde:

Hvor mange blev det til?

Hvor lang tid tog det at kontakte alle i værelset?

Forklar at ed at efterleve evangeliets principper, er vi gode eksempler som medlemsmissionærer. 

Lad børnene finde og læse flg. skriftsteder:

Lav en liste på tavlen over måder hvorpå man kan være en god medlemsmissionærer.

Del op i grupper, og lad hver gruppe rollespille de foreslåede eksemplet.

Syng sange der passer til om missionærarbejdet.