Jeg kan følge Jesus ved at være en fredsstifter
Til større børn
(Friend April 2004)

Sæt et billede op ud for henvisningen til Matt 5:9.

Få børnene til at læse i skriften, hvor vigtigt det er at stifte fred

F..eks.

Bed børnene om at tænke over ord eller sætninger, som får dem til at stifte fred, og skriv dem på tavlen

F.eks.:

Eller lad børnene arbejde i grupper og tænke over, hvordan de kan stifte fred.

Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at stifte fred.