Jesus Kristus var udvalgt til at være Frelseren. Han sonede for mine synder

(Friend Marts 2004, forslag nr. 1)

Vis børnene de fire store spørgsmålstegn, og fortæl dem, at når vi finder svarene på disse spørgsmål, vil vi kende svaret på det meget vigtige spørgsmål - spørgsmålet som står på tavlen.

Vælg et barn til at gå uden for klassen.

Spørgsmål, svar og tilhørende sange og skriftsteder:

Lad børnene læse Johannes 3:16; bed dem om at rejse sig, når de læser svaret på det meget vigtige spørgsmål.
Mind dem om at se det meget vigtige spørgsmål på tavlen.

Forklar børnene, at primarybørnene repræsenterer verden, og hjælperen repræsenterer vore forældre, profeter og lærere.
Forklar, at Frelseren gør det muligt for os at vende tilbage til vor Fader i himlen. Bær vidnesbyrd om Joh 3:16.

Lad børnene lave nogle små spørgsmålstegn til at tage med hjem og tale om det til deres familieaften.