Jesus Kristus var udvalgt til at være Frelseren.
(Friend Marts 2004, forslag nr. 2)

Pak 6 æsker ind. I de 5 æsker lægger du en seddel med flg. skriftsted:

 1. Mosiah 3:16

 2. Matt 9:35

 3. John 13:15

 4. 2. Nep 9:21

 5. Jakob 4:11

 6. I denne æske lægger du en seddel med ordet: KÆRLIGHED

Fortæl børnene:
Forestil din at du kom til at slå en værdifuld genstand i stykker.

Forklar:
Din jordiske far vil hjælpe dig, fordi han elsker dig. Han fortæller dig, at hvis du oprigtigt er ked af det, og betaler det du kan, så vil han betale resten. Forsoningen er en gave fra en elsker Himmelsk Fader og hans Søn. Jesus Kristus betalte for vores synder og gør det derved muligt at vende tilbage til vor himmelske Fader.

Skriv flg. på tavlen:
"Hvad gjorde Jesus for os og hvorfor?"

Tal om, og vis flg (for yngre børn):

 1. Han sonede for Adams synder, så små børn kan blive frelst (lektiehæfte 1 billede 5, lektiehæfte 2 billede nr. 52)

 2. Han gav os evangeliet så vi kan bo hos ham igen (Evangelisk Kunst 212, lektiehæfte 1 billede nr. 6)

 3. Han viste os hvordan vi skal leve, så vi kan blive lykkelige (Evangelisk Kunst 226, lektiehæfte 1 billede nr. 46)

 4. Han led for vore synder så vi kan blive tilgivet (Evangelisk Kunst 227)

 5. Han død og opstod så vi kan opstå (Evangelisk Kunst 230, 239)

Del børnene op i grupper. Lad hver gruppe pakke en af de første 5 gaver op. Læs skriftstedet højt, og match det med listen på tavlen.

Syng: "Hjælp mig Oh Fader" (BS 52)

Spørg børnene:
Hvilken gave kan vi modtage uanset hvad vi gør? (Opstandelsen)

Hvilken af disse må vi gøre noget for at modtage? (Ham sone for vore synder - vi må omvende os for at kunne leve et lykkeligt liv)

Vis billedet af Kristus i Getsemane Have. (Evangelisk Kunst 227) forklar at Han led for verdens synder (L&P 19:18-19).

Vi har endnu en gave som vi er velsignet med.

Åbn gave nr. 6 og bær vidnesbyrd om at vor himmeske Fader og Jesus elsker os.