Tro på Herren styrker mig og min familie 
(Friend Aug 2004, forslag nr. 3)

For at lære børnene om hvordan tro kan styrke os og vore familier, tegn da et stort VDR skjold på et stykke papir (findes i begyndelse af Primary lektiehæfte 3)

Lav derpå nogle pile af papir. På hver pil, skriver du en "begivenhed" som børnene en mulighed for at vælge det rette. F. eks:

Tro på Kristus betyder at selv om vi ikke kan se ham, tror vi at han lever.
Han lover at hjælpe os.
Læs sammen L&P 27:15,17
Fortæl børnene at der er mange "farlige pile" i vores verden i dag. Når vi har tro på Herren og stoler på ham og adlyder ham, vil han advare os mod disse "farlige pile" og hjælpe os med at gøre det rette.

Præsident Boyd K. Packer har sagt:

Det højeste mål med det, vi belærer, er at forene forældre og børn i troen på Herren Jesus Kristus" (Lille Liahona Juli 2003, Troens Skjold)

Bær vidnesbyrd om hvordan tro har styrket dig og din familie.