For at blive tilgivet, må jeg tilgive
(Friend Aug 2004, forslag nr. 2)

For at hjælpe børnene med at forstå tilgivelsens principper, læs og opfør da lignelsen om den gældbundne tjener (Matt. 18:23-35)

(børnene kan læse nogle vers, spille kongens rolle, den barmhjerte tjeners rolle, osv.)

Forklar at kontrasten mellem tjeners gæld var som hvis den tjener havde fået eftergivet 9 en kvart million dollars, ikke ville eftergive en gæld på $15 (James E. Talmage, Jesus Kristus, s. 419).

Forbered 7 store spørgsmålstegn, med flg. spørgsmål skrevet på, læg dem under 7 stole. 

  1. Hvem repræsenterer kongen i lignelsen? (vor himmelske Fader)

  2. Hvem repræsenterer den utaknemmelig tjener? (Alle os. Vi har syndet (undtagen små børn) og er derfor i gæld til Herren)

  3. Hvem repræsenterer medtjenerne?  (de som har fornærmet/stødt os)

  4. Hvad vil Jesus vi skal lære af denne lignelse? (at vi skal tilgive andre ligesom Gud tilgiver os.)

  5. Hvordan har du det, når du tilgiver et andet menneske?

  6. Hvordan har du det, når du ikke tilgiver?

  7. Hvordan tror du vor himmelske Fader har det, når han tilgiver os?

Begynd at tælle stole, fra den forreste ende af lokalet ~ en efter en. Når I når nr. 7, se da under stolen, om der er et spørgsmålstegn. Bed barnet læse og besvare spørgsmålet. Tæl igen til syv og gentag processen., indtil alle syv spørgsmålstegn er fundet.