Frelsesplanen Jr. Primary
(af Nancy Schaffer, Wilmington Branch, Cincinnati Ohio Stake)

Jeg vil lave nogle enkle hånd-dukker med øjne og hår ~ få dem til at ligne børn.

Musik: "Gør nu som jeg gør"

Spil::
Jeg ved I kan lide denne sange. Den er lidt som en leg. Lad os lege: "Sister Schaffer siger"... jeg vil fortælle jer hvad I skal gøre, og så vil vi se hvor hurtigt I kan gøre det. (Begynd med f.eks rejs jer op, rør jeres hoved, vend jer om, ræk tunge, os.v.  Sig derpå noget i retningen af "elsk din mor, vær glad, lær om Jesus, hav et vidnesbyrd....)

Diskussion:

Nogle ting kan du gøre med din krop. Nogle ting skal du gøre med din ånd.

Din krop kan ikke gøre noget uden din ånd. Din ånd er en del af dig.


Opmærksomhedsfanger:
Læg dukkerne på gulvet foran børnene - bed dem om ikke at røre dem endnu.

Din krop er lidt ligesom dukken. Den kan ikke noget af sig selv.

Din ånd er lidt ligesom da du puttede hånden ind i dukken. Når ånden kommer i din krop, kommer din krop til live.

Vores ånd er den del af os der gør os glade - som får os til at le. Din ånd kan føle tristhed, og få din til at græde. Din ånd kan føle kærlighed, så du har brug forat give dine forældre et knus. Din ånd - giver dig liv.

(Bed børnene tage hånden ud af dukken, og lægge dukken under deres stol)

Uden din hånd indeni dukken, kan dukken ikke gøre noget. 

Når din ånd forlader dit legeme, kan din krop heller ikke gøre noget. Det er det der sker når et menneske dør. Ånden forlader legemet.

Hold jeres hænder så højt i vejret at jeg kan se dem alle - om de stadig er der.

Jeg kan se at I alle stadig har jeres hænder. Det samme er det med ånden, når et menneske dør. Den er der stadig.  Ånden forlader legemet, men den forsvinder ikke. Den tager et andet sted hen, indtil tiden kommer da den skal forenes med legemet igen.

Dette er en del af vor himmelske Faders plan. Jesus hjalp ham med at få det til at ske på denne måde, Jesu ånd blev forenet med hans legeme da han blev født. Ånden forlod hans legeme da han døde. Hans ånd og legeme blev igen forenet i opstandelsen. 
En dag vil alle mennesker opstå. Alle de åndelige børn som vor himmelske Fader har skabt til vende tilbage til deres legeme. Deres legeme vil da være fuldkommen.

Det gjorde Gud gjorde . Han er far til vores ånd. Han er vores himmelske Fader.

Aktivitet:

Eftersom han kun skaber smukke ting, og han skabte din ånd, og udtænkte frelsesplanen for os, så er du også smuk, ikke sandt?

Diskussion:

Efter vi var skabt som ånder, ønskede vor himmelske Fader at vi skulle lære så meget som muligt. Derfor udtænkte han planen om at vi skulle have et legeme. Han valgte Jesus Kristus til at udføre denne plan.

Jesus hjalp vor himmelske Fader med at skabe en verden hvor vores ånd kunne bo i et legeme. Det er her vi er nu. Her lærer vi om hvad vor himmelske Fader ønsker af os. Vi er alle en del af Guds plan. Vi følger alle Guds plan.

Sanglederen:
Lær første del af "Jeg vil følge Guds plan for mig"