Frelsesplanen
(af Cynthia, Riverton)

Jeg vil begynde med at fortælle om forudtilværelsen.

På tavlen har jeg en stor cirkel hvori der står: Forudtilværelsen
Jeg vil fortælle dem, at før vi blev født, levede vi i himlen. Vi var der alle sammen. Vi havde ikke et legeme, vi var kun ånder. Vi ønskede at få at legeme ligesom vor himmelske Fader. Han fortalte os sin plan for hvordan vi kunne få det.

Syng: Alle har boet i himlen, alle 3 vers. 
(Lad nogle børn komme op foran, iklædt nogle hvide lagner eller lign. forestillende "ånder". Lad et barn holde et billede af Kristus.)

Fortæl at Jesus blev udvalgt til at være den der skulle give sit liv for os, så vi kan vende tilbage til himlen igen efter vi har levet på jorden. (sæt en ny cirkel på tavlen, hvorpå der stå: Livet på jorden)

Syng: Jeg er Guds kære barn 
(Lad en pige eller dreng komme frem og spille mor/far. Lad dem holde en dukke i favnen)

Forklar at på jorden skal vi træffe mange valg. Vor himmelske Fader ønsker at vi holder hans befalinger, så vi kan komme tilbage til ham igen. Men han ønsker at vi selv skal vælge. Han har givet os skrifterne og profeterne til at hjælpe os.

Syng: Hold Guds befalinger
(Lad nogle børn komme op foran med deres skrifter. Lad dem holde skrifterne i vejret medens sangen synges).

Tilføj flere sange hvis du ønsker det. Forklar at når vi vælger det rette, kommer vil tilbage til vor himmelske Fader.

I templet lærer vi mere om hvad vi skal gøre for at komme tilbage til vor himmelske Fader.

Bær vidnesbyrd om Frelsesplanen og lykkelige vi kan være når vi kender den.

Syng: Jeg vil følge Guds plan for mig.
Kender børnene ikke denne sang, giv da sanglederen resten af tiden.