Familien hjælper hinanden

(BNP 2004, forslag nr. 1)

Bed et barn om at prøve at løfte en stol ved at tage fat om et stoleben - med vejledning fra en leder. Bed et andet barn om hjælpe det første barn ved at tage fat i et af stolebenene, og derpå prøve at løfte stolen. Bed endnu to børn om at tage fat i hver sit stoleben og løfte stolen sammen med de to første børn. 
Spørg:
"Hvad fortæller det os om familien, der hjælper
hinanden?" Lad børnene skiftes til at vise eller tegnet på tavlen den slags arbejde, de kan gøre for familien. Lad andre børn gætte, hvad der bliver vist eller tegnet på tavlen.