Jeg kan følge Jesu eksempel
(BNP Marts 2005, forslag nr. 2)

Vælg nogle billeder fra Evangelisk Kunst eller primary-hæfternes billedpakker, som viser Jesus Kristus i nogle situationer, hvor han efterlever et evangelisk princip.

På bagsiden af hvert billede skriver du navnet på en sang, som handler om det pågældende princip, fx:

Syng »Jeg prøver at bli’ som Jesus« (BS, s. 40-41).

Giv hver klasse et billede, og lad læreren drøfte følgende spørgsmål med klassen:

Bed hver klasse om at fortælle om billedet og historien om Kristi eksempel og om, hvad de kan gøre for at følge ham.

Syng sangene.

Bed børnene om at vælge en måde, hvorpå de vil følge Jesu Kristi eksempel i denne uge.