Hvem hjælper os med at holde vores dåbspagt?
 
(af Conny Hillgaard)

Medbring en pose med billeder/objekter som børnene på skift trække frem af posen. (Eller læg dem på bordet med et klæde over, børnene kan så stikke en arm ind under klædet og tage et objekt frem)
 
Billeder/objekterne forestiller nogle af de specielle personer/redskaber som kan hjælpe os med  at holde vores dåbspagt. 
 
Spørgsmål: Hvad/hvem forestiller dette billeder/objekter
Svar: (godtag, og uddyb svaret hvis det er nødvendigt)
Spørgsmål: Hvordan kan denne person/dette objekt hjælpe os med at holde vores dåbspagt.
Svar: (godtag, og uddyb svaret hvis det er nødvendigt)
SYNG den sang der passer til det billede/objekt der er blevet snakket om.

Brug f.lg. objekter, eller find selv på nogle.

Objekt: Objekt repræsenterer: Sang:
Skrifterne pagter vi har indgået Hold Guds befalinger
Åbenbaring billede af profeten Følg Guds profeter
En due Helligånden Helligånden
Barn der beder bøn Jeg søger til Herren
Et nadverbæger nadveren Nadveren
En ituslået kop omvendelse Hjælp mig Oh, Fader