Helligånden, 1. vers
(af Pia Koch)

Tal om at Helligånden er: (Forklar hvad ordene betyder)

Fortæl dem evt.:

Fortæl historien om Harold B. Lee

Da Harold B. Lee var en lille dreng, stod han, hans mor, bedstemor og to tre andre af de små børn i familien foran en åben dør. De stod og kiggede på uvejret (tordenvejr) udenfor.

Et lyn havde ramt i nærheden.

Harold stod i døråbningen, og hans mor gav ham pludselig et skub, så han fløj ud af døren og landede på ryggen. I samme øjeblik, slog lynet ned igennem skorstenen i komfuret og ud gennem den åbne dør. Lynet ramte et stort træ som stod udenfor huset og delte det i to.

Hvis Harold var blevet stående i døråbningen ville han være blevet ramt af lynet.

Hans mor følte at hun blev ledt af den stille hvisken.

Læs Johannes 14:26. Forklar og snak om skriftstedet.

Syng: Når jeg engang bli´r otte år.

Helligånden, 1 vers:

Fortæl børnene at de nu skal lære en ny sang.

Giv dem 6-7 ord fra de to første linier og men byt om på bogstaverne.

Del børnene op i to hold, og giv dem hver et stykke papir med de ”forkerte ord”.

Giv dem noget tid til at finde ud af de rigtige ord.

Mens de kigger på ordene, så citer hele første vers for dem om og om igen (bed pianisten, hvis i har en, om at spille verset imens du citerer).

Når de er færdige, syng da verset og forklar bagefter hvad ordene betyder. Syng linierne sammen nogle gange.

Til de små børn, kan I holde billeder op mens der citeres.

Til de sidste to linier kan der gemmes ordstrimler rundt om i lokalet.

Når børnene så har fundet dem, skal de sætte ordenen rigtigt sammen. Snak igen om hvad sætningerne betyder og syng linierne nogle gange og derefter hele verset.