Vor himmelske Fader give mig handefrihed, og jeg er ansvarlig for mine valg
(Friend Feb. 2005, forslag nr. 2, oversat af Conny Hillgaard)
 

Undervis i princippet om, at træffe valg er en vigtig del af livet på jorden.

Når vi bruger vores handfrihed til at vælge ret, følger vi Jesus Kristus og kan vende tilbage og bo hos Ham og vor himmelske Fader.

Skriften hjælper os med at vælge det rette.

Vis et billede af Jesus på tavlen - med et 10-trin- sti som leder han til ham. Vi et billede af et barn, som står for enden af stien.
Omdel et stykke papir til hver klasse/gruppe (lavet i form af et vejskilt) med flg. skriftsteder på:

  1. 2. Mos 20:8

  2. Matt. 19:18

  3. 2. Nephi 32:9

  4. 3. Nephi 12:34

  5. Mosiah 13:20

  6. L&P 42:21

  7. L&P 42:27

  8. L&P 51:9

  9. L&P 89:7-8

  10. L&P 119:4

Lad hver klasse slå skriftstedet op som de har fået tildelt. På vejskiltet skriver de det princip som skriftstedet omhandler.
Udstil vejskiltene så børnene kan se dem.
Forbered nogle tænke eksempler som børnene skal træffe en beslutning om ~ F.eks.:

Lad børnene matche deres tænke historie med det vejskilt som det hører sammen med. Flyt billedet af barnet et felt nærmere Kristus.

Syng sange som findes under "VALG" i Børnenes Sangbog se s. 155

For yngre børn:
Erstat  skriftstederne med billeder af det princip som der undervises i. Lad børnene løse opgaverne/tænkte historier, og flytte billedet af barnet nærmere Kristus.