Jeg vil være lydig
(Friend, Maj 1995, forslag nr. 2+5)

Lav 8-10 fodspor i papir.

På den ene skriver du "Jord", på den anden "Evigt liv". Læg dem meget lagt lagt fra hinanden.

Bed børnene komme med forslag til hvad vi kan gøre for at få evigt liv:

Ved hvert svar, skriv da forslaget på et af fodsporene, og læg foden på gulvet.
Tilsammen skal fodsporene skal danne en sti, begyndende med "Jord" (derpå børnene forslag) og sluttelig "Evigt liv".

Tal om hvordan vi kan adlyde befalingerne. Brug alle fodsporene.

Bed børnene komme med forslag til sange der kan hjælpe dem med at være lydige.

Syng sangene og tal om hvilke regler som sangen belærer om.

Syng også: