Følg profeten

Børnesalme 58 Følg Guds profeter

Jeg lavede en spilleplade for et år siden, og den vil jeg bruge til dette spil. Men du kan bruge en hvilket som helst spilleplade.

Jeg har lavet en masse spørgsmål til “Følg profeter”.
Svarer børnene rigtigt, må de rykke et felt frem.

Lav nogle bevægelser imellem nogle af versene… (se nederst i denne aktivitet)
Her er spørgsmålene:
ADAM

 • Hvad hed den første profet på jorden? (Adam)
 • I hvilken have skulle Adam få ting til at gro? (Edens have)
 • På hvilken måde fulgte Adam Herren? (fulgte i hans spor)
 • Hvem er Adams efterkommere? (vi er)

ENOK

 • Hvilken profet lærte hvad der var godt? (Enok)
 • Hvad gjorde folket i hans by? (ret i sort og småt)
 • Hvorfor tog Gud dem op i himlen? (de begik ikke synd, de var retfærdige)

NOA

 • Hvem råbte omvendelse til folket? (Noa)
 • Noa prædikede forgæves, hvad fortsatte folket med? (at synde)
 • Til slut ønskede folket en ting, hvad var det? (at de havde omvendt sig)

ABRAHAM

 • Hvad bas Abraham Herren om? (at få en søn)
 • Hvad blev Isak sendt som svar op? (en bøn)
 • Hvad blev Jakob kendt som? (Israel)
 • Hvor mange sønner fortæller Biblen at Isak fik (12 sønner)

MOSES

 • Hvor voksede Moses op? (Egypten)
 • Hvor skulle Moses lede Israel hen? (et Helligt land)
 • På grund af ulydighed, gik Israelitterne hvor mange år i ørkenen? (40 år)

SAMUEL

 • Hvornår blev Samuel udvalgt? (som dreng)
 • Hvem var Samuels mor? (Hanna)
 • Hvem hørte Samuels kalde på sig? (Gud)
 • Hvad svarede Samuel, da Gud kaldte på ham? (Her er jeg)

JONAS

 • Hvem ville løbe væk fra Herren? (Jonas)
 • Hvem hjælper os, når vi gør vort bedste? (Gud)

DANIEL

 • Hvem tjente Daniel? (kongen)
 • Da Daniel ikke ville adlyde kongen hvor blev han så sendt hen? (løvekulen)
 • Hvorfor blev Daniel sendt i løvekulen? (han ville bede til Gud, det ville kongen ikke have)
 • Hvem beroligede løverne i løvekulen? (engle)

I DAG

 • Hvad er der meget af i vores tid? (virvar)
 • Hvad ser vi hver dag rundt omkring os? (krig og ufred)
 • Hvordan kan vi være trygge? (ved at følge Guds profeter)

BEVÆGELSER

Syng verset om Adam sammen
Bøj jer ned, rør jeres tæer, drej rundt, klap 3 gange
Syng verset om Enok sammen
Syng verset om Noa sammen
Stå på et ben, hænderne på hovedet, hop 2 gange og sid ned
Syng verset om Abraham sammen
Syng verset om Moses sammen
Hop 3 gange, rør jeres næse, drej rundt, sid ned
Syng verset om Samuel sammen
Syng verset om Jonas sammen
Bøj jer ned, rør jeres tæer, drej rundt, klap 3 gange
Syng verset om Daniel sammen
Syng verset om Vores tid sammen
Stå på et ben, hænderne på hovedet, hop 2 gange og sid ned

 

Kilde: Carrie