Skriftsteder og sange

 

Her er en liste, hvis du har et skriftsted, og mangler en sang der passer dertil.
Forslagene kommer fra Børnenes Sangbog. Skriftstederne står i alfabetisk rækkefølge, med sangforslag bagefter.

Skriftstedshenvisning Sang nr.
Abr 1:31 100
Abr 3:25-26 86
Abr. 3:22-26 8
Alma 13:28-29 76
Alma 32:18 57
Alma 32:23 90
Alma 32:28, 42-43 50
Alma 37:35 71
Alma 37:35 98
Alma 37:36-37 9
Alma 53:18-22 92
Alma 53:20-21 81
Alma 53:20-21 85
Alma 7:23 18b
Apg 2:38 53
Apg 20:35 116
Dan 6 59
Ef 4:25 131
Ef 4:32 52
Ef 4:32 83
Ef 5:8 70
Ef 6:1 80
Ef. 5:20 9
Es 2:5 70
Es 55:6 67
Es 9:6 28
Hebr 11:1 50
 Hebr 12:9 141
 Helaman 5:12 132
1 John 4:11 74
John 13:15 20
John 13:15 78
John 13:15,34 40
John 13:17 82
John 13:34-35 39
John 13:34-35 74
John 14:26 56
John 15:10-12 42
John 3:16 20
Jon 1-3 59
Joseph Smith historie 1:17 57
Joseph Smith historie 1:34 62
Joseph Smith historie 1:51-53,59 61
Joseph Smith historie 1:68-72 60
Kol 3:20 71
1 Kor 3:16-17 73
L & P 4 144
L & P 4:2-3 90
L & P 4:2-3 94
L & P 4:2-4 92
L & P 4:5 88
L & P 14:7 2
L & P 19:23 11
L & P 20:19 94
L & P 21:4-7 59
L & P 25:12-13 124
L & P 59:23 68
L & P 59:7  14
L & P 59:7 101
L & P 59:23 68
L & P 68:28 102
L & P 76:10 75
L & P 88:27-29 57
L & P 88:63 67
L & P 88:27-29 73
L & P 109:21 12
L & P 112:10 7
L & P 112:10 75
L & P 115:4-5 48
L & P 124:39-41 99
L & P 133:8,37 91
L & P 136:28 18a
L & P 138: 1-4 12
L & P 138:47-48 98
Luk 10:30-37 83
Luk 18:15-17 26
Luk 18:16 35
Luk 2:1-16 32
Luk 2:1-7 22
Luk 2:3-7 26
Luk 2:40 34
Luk 2:7, 12-14 25
Luk 2:7-16 30
Luk 2:7-19 28
Luk 2:8-14 24
Luk 23:34 52
Luk 24:36-43 45
Luk 6:31 83
Luk 8:22-25 36
Luk 8:22-25 36
Mark 10:13-16 36
Matt 16:27 46
Matt 19:13-15 46
Matt 2:1-11 32
Matt 2:1-2 24
Matt 2:1-2 28
Matt 2:1-2 30
Matt 22:37-39 39
Matt 28:1-10 44
Matt 28:5-6  57
Matt 3:13-16 54
Matt 4:1-11 80
Matt 4:23-24 36
Matt 5:14-16 96
Matt 5:16 38
Matt 5:16 84
Matt 5:43-46 39
Matt 6:14-15 52
Matt 7:24-27 132 
Matt. 19:14  7
Mormon 1:2,15 88
Moroni 10:4-5 86
Moroni 10:5 8
Moroni 7:48 20
1 Mos 1 16
1 Mos 1 123
1 Mos 1 139
1 Mos 1:20-25 140
1 mos 12-50 59
1 Mos 6:1-9;17 143
1 mos 6-8 59
1 mos 9:8-17 53
2 Mos 20:10-11 105
2 Mos 20:12 108b
2 mos 3 59
3 Mos 19:30,  10
3 Mos 26:2 10
4 mos 14 59
5 Mos 10:12-13 144
5 Mos 10:12-13 146a
5 Mos 16:17 116
5 Mos 31:6 131
5 Mos 31:6 138
5 Mos 6:18 81
Moses 2:20-25 140
Moses 5:4-12, 58-59 59
Moses 6:26-28 59
Moses 6:33 82
Moses 6:5-8 100
Moses 7:13-21 59
Mosiah 1:6-7 66
Mosiah 2:17 131
Mosiah 2:22 68
Mosiah 2:41 86
Mosiah 4:15 2
Mosiah 4:15 102
1 Nephi 1:1 92
1 Nephi 18:4 64
1 Nephi 3:1-7 64
2 Nephi 31:20 72
2 Nephi 4:15 63
2 Nephi 4:15 66
3 Nephi 11:10-14 45
3 Nephi 17:11-12,21 37
3 Nephi 17:21-23 35
3 Nephi 17:21-24 146b
3 Nephi 18:21 101
3 Nephi 27:21 20
1 Npehi 1:1 111
1 Npehi 17:8-10 64
Ordsp 4:1 111
Ordspr 29:18 82
Rom 1:16 90
1 Sam 1 59
1 Sam 3:1-10 59
Sl 100:1-2 122
Sl 100:4 14
Sl 63:1 67
Sl 92:1 15
Sl. 82:6 2
1 Tess  2:13 14
1 Tess 5:18 15
1 Tim 4:12 88
4. Trosartikel 54
8. Trosartikel 62
8. Trosartikel 63