Fred i templet

Dette aftales på forhånd:

  • Begynd din Fællestid med at bede et medlem af præsidentskabet om hjælp til noget. (f.eks. at tilslutte mikrofonen eller lukke en døren bare et eller andet enkelt)
  • Hun reagerer på en argumenterende måde. Og et mindre mundhuggeri mellem jer tager sin begynder.
  • Forhåbentlig vil dette få børnene ubehag ved dette.
  • Det skal ikke foregå længe, pointen skal blot være der. Børnene skal føle ubehag men ånden skal ikke forsvinde.
  • Forklar derpå for børnene at vi viste dem dette, for at de skulle opleve forskellen mellem strid og fred.
  • Dette leder til en diskussion om at vi plejer at kunne føle fred i kirken, men endnu mere føler vi det i templet.
  • Tal om hvad der skal til for at de føler fred i deres hjem.

Kilde: Tammy i Spanish Fork