Valg

Jeg har 2 små poser, den ene er fyldt med Lego og den anden med affald ( ødelagte ispinde, små sten, små stykker cement, krat o.s.v.)
Jeg vil lade 2 børn komme frem og bygge et hus ud af disse materialer så vi kan sammenligne de forskellige “huse“.
Vælger vi gode tinge (Lego) vil vi få et sundt helbred og sikker fremtid.
Træffer vi dårlige valg, (det mindre attraktive hus) går vi en usikker fremtid i møde og må vandre så mindre sikker vej.

Kilde: Kristin, UT