Joseph smith
(Pia Koch)

Forberedelse:

Et tæppe over nogle puder = højen hvori Guldpladerne lå.

Skriv forskellige ord fra første vers af "Guldpladerne". Lad børnene prøve at se om de kan gætte hvilken sang det er.

SYNG: "Guldpladerne"

Hvem fandt og oversatte guldpladerne?

I dag skal vi snakke om Joseph Smith.

Lad Grenspræsidenten eller en anden præstedømmebærer fortælle om det første syn.

Joseph Smith troede på hvad Gud og Jesus fortalte. Han havde stor tro. Det er vigtigt at vi også har tro, for det er gennem tro at vi lærer og udvikler os. Det er på den måde at vi viser vor himmelske Fader at vi gerne vil tjene ham.

SYNG: "Tro"

Lad præstedømmebæreren fortsætte med at fortælle om dengang Moroni viste sig for Joseph (på hans værelse om natten), og indtil at han får lov til at tage guldpladerne ud af højen.

Fortæl børnene at guldpladerne blev til det vi kalder mormons bog i dag. Alt det der står i mormons bog er noget som mennesker der levede for mange år siden har skrevet. De har skrevet om deres liv og om det de oplevede, og om hvordan de kom til Amerika fra Israel.

SYNG: "Mormons bog fortæller"

Dette tæppe skal forestille en stor sten, og under den sten ligger guldpladerne.

Lad hvert barn kan frem og række ind under tæppet og tage en side af guldpladerne hver.

Til de små børn har jeg fundet et billede de kan male.

Til de store har jeg lavet "skrifttegn", som de så skal oversætte ved hjælp af en "facitliste"

Lad børnene oversætte deres egne plade fra "skrifttegnene" til nutids sprog.

Bær dit vidnesbyrd for børnene og fortæl dem at selv om at de er børn, kan de sagtens søge Herren, både gennem at studere, synge og bede. Det er de måder vi kan styrke vores tro på.

SYNG: "Jeg søger til Herren".

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

U

V

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Koden børnene skal løse: (Mormons Bog er et vidnes om Kristus)

MORMONS BOG ER ET VIDNE OM KRISTUS