Vi kan elske og tjene hinanden
(af Scott Moon)

Opmærksomhedsfanger:

Medlem af prs.skabet begynder at tale og fortæller at hun lige skal gøre noget (så som at hænge billeder op på væggen) før aktiviteten kan begynde. Hun siger at hun lige straks er tilbage - og forlader derpå rummet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Musiklederen kommer frem, og spørger om nogle ved hvem hun er...

Jeg er medlem af en gruppe der hedder: HEMMELIGE TJENERE!

Jeg elsker at finde måder hvorpå jeg kan hjælpe mennesker. Er der nogle der vil være med i denne gruppe?

Jeg er blevet sendt hertil for at oplære jer.

Først skal vi vide hvad det betyder at tjene. Nogle ideer? (tjeneste er at hjælpe nogle uden at blive spurgt - og uden at få noget igen).

Giv mig et eksempel på nogle tjenester som I har gjort eller set for nylig.

Lyt til forslagene. (giv eksempler på tjenester som børnene har gjort og som der er blevet lagt mærke til).

Den eneste regel vi har i HEMMELIGE TJENERE! er at du tjener i det skjulte.

Jeg ved godt, at nogle gange bliver man opdaget. Men så smil og gør det færdig du er i gang med. Det er sjovt at blive opdaget, men endnu mere sjovt ikke at blive set.

Prøv at tænke på måder I kan tjene. Prøv alle sammen.

Børnene kan komme frem og skrive/tegne det de kan gøre. Medbring flere stykker kridt.

Medens børnene tegner, synges der sange. Brug de tegninger som børnene laver som ide til hvilke sange der skal synges. Leg evt. pantomime.

~~~~~~~~~~~~

Det er sjovt at hjælpe/tjene andre, men kender du den rigtige grund til at tjene?

Når vi hjælper andre, tjener vi Jesus. Stå op hvis du har lyst til at tjene Jesus.

Gentag efter mig: Når I er i jeres medmennesker tjeneste, tjener I blot Gud. Mosiah 2:17.

Gentag 2-3 gange, alt efter hvad du synes.

SYNG: Jeg vil være tapper (medens børnene står op)

Hvem vil være med i HEMMELIGE TJENERE?

Jeg har her en kuvert med hjerter til hver af jer. Tror I, at I kan bruge dem inden vi mødes næste uge? Jeg vil spørge jer næste gang vi ses.

Giv børnene en kuvert med 10 hjerter i. På kouverten kan du skrive: Medlem af HEMMELIGE TJENERE

Instruktioner:

  1. Skriv HT på hvert hjerte (HT=HEMMELIGE TJENERE)
  2. Find måder hvorpå du kan tjene andre i det skjulte
  3. Læg et hjerte hvor du har tjent
  4. SMIL.

Når vi tjener stråler vi. Mennesker vil undre sig over hvor glade vi er.

Der er ligesom solstråler (eller lysende stjerner)

SYNG: Jeg bør et solskinsbarn være / Jeg er som en lysende stjerne