Stavsledere kan evt. stille flg. spørgsmål når de er ude i enhederne på besøg

På wardsplan:

Spejder: Præsentations programmet:


Musik:

Evangeliet i Aktion: Kvartårlige aktiviteter: