Noter fra Regionalt Primary trænings møde
d. 10 April 2001, Salt Lake City
(noter taget af Carrie)
Vær opmærksom på at dette er NOTER taget ved et møde, ikke oplysninger der er skrevet af efter et manuskript. Rigtigheden af disse oplysninger er derfor skriveres ansvar. Conny H.

Når vi underviser huskes information på forskellig måde. (Søsteren fra General Bestyrrelsen fremhævede brugen af "Undervisning, ingen større kaldelse til at finde de bedste undervisnings metoder)

10 % huskes når kun man hører noget
40 % huskes når der fortælles en historie
60 % når der vises et billede og
90 % når der synges en sang
Musik er en stærk undervisningmetode når vi underviser i evangelietl. (Her blev den combinere undervisning (sang/undervisning) fremhævet)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sådan forberedes en tale:
  1. Vælg et skriftsted
  2. Fortæl hvad skriftstedet betyder
  3. Fortæl en personlig oplevelse eller en evangelisk historie
  4. Bær vidnesbyrd
  5. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fællestid, September "Hvordan kan vi følge profeten?"

Følg Prs. Prs. Hinckleys 6 V'er:

Fremsig i kor 1 Nephi 3:7
Vælg et billede, sang og skriftsted som passer til de 6 V'er
Sange:

Ydmyg: Lær mig at leve (BS 70)
Bønsom: Familiebøn (BS 101)
Taknemmelig: For sundhed, kraft (BS 18)
Ren: Herren gav mig et tempel (BS 73)
Klog: En klog mand bygged' hus (BS 132)
Sand: Vælg det rette (BS 82)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Se efter svar i skrifterne. Søg i kirkens godkendte matrialer. Gå til jeres himmelske Fader i bøn for inspiration for jeres Primary.

Søsteren som fortalt dette, sammenlignede forberedelse af fællestid med Nephi og hans brøds forsøg på at hente messingpladerne.
Da Nephi og hans brødre fik opgaven, spurgte de først efter dem, og blev jaget væk, medens man forsøgte at slå dem ihjel.
De tog dernæst hen og hentede deres guld og sølv og kostbarheder i et forsøg på at købe pladerne. Igen slog forsøget fejl, og deres kostbarheder blev stjålet. Den tredie gang, gik Nephi til Herren i bøn og spurgte om råd. Han stolede på at Herren ville vise han vejen. Han blev da i stand til at fuldføre sin opgave. Dette er lidt det samme med at forberede vores fællestid/lektier. Spørger vi uden at prøve? Prøver vi at "købe" en fællestid? Vi har brug for at gå til Herren i bøn og forberede en fællestid til vores Primary med hans jælp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Børnehaven: Jeg kan slet ikke fortælle hvor meget de fremhævede brugen af kirke godkendte matrialer og kirkens hjemmeside og lektiehæfter.
Undervis i den rene lære.