En sangleders opgave kan evt. være dette:


* undervisningen skal gerne være visuelt præget, evt. med tegnsprog, interessant, brug opmærksomhedsfangere o.lign.