Hvem ønsker en million velsignelser
Musik til Nadvermøde programmet 2001
(af Kerry)

100 velsignelser: Følg Guds ________________

A. ledere
B. profeter
C. grupper
D. dyr


200 velsignelser Hold _____________

a. lovene
b. Sabbatsdagen Hellig
c. befalingerne
d. troen ved lige


300 velsignelser Hvem besøgte Joseph i den Hellige lund?

a. hans far og mor
b. Ko og kylling
c. Gud Faderen og Sønnen
d. Bamse og kylling
500 velsignelser Vi lytter til profetens ryst når vi lytter til ___________
a. vores mor
b. fuglene der synger
c. radioen der spiller
d. Sønnen


1000 velsignelser Hvem er hans “udvalgte seer”?

a. præsidenten
b. Herren
c. profeten
d. Frelseren


2,000 velsignelser Iflg. første vers af “Vi lytter til profetens røst” hvad er da profetens opgave?

a. at rejse verden rundt
b. bygge templer
c. lede os i de sidste dage
d. bringe lyset frem til alle mennesler


4,000 velsignelser Hvem var den 3. profet i denne uddeling?

a. John Taylor
b. Wilford Woodruff
c. Joseph F. Smith
d. Heber J. Grant


8000 velsignelser Hvilken trosartikel har vi lært i år?

a. 5
b. 7
c. 6
d. 10


16,000 velsignelser I den 6. trosartikel, hvilken person nævnes da ikke?

a. lærer
b. evangelister
c. hyrder
d. patriarker
e. apostles

32,000 velsignelser Hvad fortæller “Følg Guds Profeter” os at Jonas ville gøre?

a. Adlyde hver dag
b. løbe væk
c. sidde under et træ hele dagen
d. lytte til Guds bud


64,000 velsignelser Iflg. “Hold Guds befalinger“, hvad her profeten da sagt?

a. at vi er trygge hjemme
b. at vi skal komme i kirken
c. at vi skal holde befalingerne
d. at vi skal døbes


125,000 velsignelser Iflg. “Vi lytter til profetens røst”, hvor skal profetens røst da blive hørt?

a. på TV
b. i radioen
c. over internettet
d. over land og by

250,000 velsignelser Iflg. “Vi lytter til profetens røst”, hvad har profeten da bedt os gøre

a. arbejde hårdt
b. holde alle bud
c. vælge det rette
d. adlyde


500,000 velsignelser Hvilken af flg. profet række er da forkert?

a. Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, George Albert Smith, Heber J. Grant, Joseph Fielding Smith, David O. McKay, Joseph F. Smith, Spencer W. Kimball, Harold B. Lee, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinkley.
b. Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George Albert Smith, David O. McKay, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinkley.
c. Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, Heber J. Grant, George Albert Smith, David O. Mickey, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinkley
d. Gordon B. Hinkley, Howard W. Hunter, Ezra Taft Benson, Spencer W. Kimball, Harold B. Lee, Joseph Fielding Smith, David O. Mckay, George Albert Smith, Heber J. Grant, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, Wilford Woodruff, John Taylor, Brigham Young, Joseph Smith


1,000,000 velsignelser Hvilke af flg. profeter synger vi om i “Følg Guds profeter”?

a. Adam, Noah, Moses, Abraham, Daniel, Enoch, and Samuel
b. Adam, Enoch, Noah, Moses, Abraham, Samuel, and Jonah
c. Adam, Enoch, Joshua, Moses, Noah, Abraham, Samuel, Jonah, and Daniel
d. Adam, Enoch, Moses, Abraham, Daniel, Samuel, Jonah and Noah.