Skriftsteder og sange der passer til
(samlet af Conny Hillgaard)

Jeg har lavet denne liste som hjælp til dig, hvis du har et skriftsted, og mangler en sang der passer dertil.
Forslagene kommer fra Børnenes Sangbog. Skriftstederne står i alfabetisk rækkefølge, med sangforslag bagefter.
 
Skriftstedshenvisning Sang nr.
Abr 1:31 100
Abr 3:25-26 86
Abr. 3:22-26 8
Alma 13:28-29 76
Alma 32:18 57
Alma 32:23 90
Alma 32:28, 42-43 50
Alma 37:35 71
Alma 37:35 98
Alma 37:36-37 9
Alma 53:18-22 92
Alma 53:20-21 81
Alma 53:20-21 85
Alma 7:23 18b
Apg 2:38 53
Apg 20:35 116
Dan 6 59
Ef 4:25 131
Ef 4:32 52
Ef 4:32 83
Ef 5:8 70
Ef 6:1 80
Ef. 5:20 9
Es 2:5 70
Es 55:6 67
Es 9:6 28
Hebr 11:1 50
 Hebr 12:9 141
 Helaman 5:12 132
1 John 4:11 74
John 13:15 20
John 13:15 78
John 13:15,34 40
John 13:17 82
John 13:34-35 39
John 13:34-35 74
John 14:26 56
John 15:10-12 42
John 3:16 20
Jon 1-3 59
Joseph Smith historie 1:17 57
Joseph Smith historie 1:34 62
Joseph Smith historie 1:51-53,59 61
Joseph Smith historie 1:68-72 60
Kol 3:20 71
1 Kor 3:16-17 73
L & P 4 144
L & P 4:2-3 90
L & P 4:2-3 94
L & P 4:2-4 92
L & P 4:5 88
L & P 14:7 2
L & P 19:23 11
L & P 20:19 94
L & P 21:4-7 59
L & P 25:12-13 124
L & P 59:23 68
L & P 59:7  14
L & P 59:7 101
L & P 59:23 68
L & P 68:28 102
L & P 76:10 75
L & P 88:27-29 57
L & P 88:63 67
L & P 88:27-29 73
L & P 109:21 12
L & P 112:10 7
L & P 112:10 75
L & P 115:4-5 48
L & P 124:39-41 99
L & P 133:8,37 91
L & P 136:28 18a
L & P 138: 1-4 12
L & P 138:47-48 98
Luk 10:30-37 83
Luk 18:15-17 26
Luk 18:16 35
Luk 2:1-16 32
Luk 2:1-7 22
Luk 2:3-7 26
Luk 2:40 34
Luk 2:7, 12-14 25
Luk 2:7-16 30
Luk 2:7-19 28
Luk 2:8-14 24
Luk 23:34 52
Luk 24:36-43 45
Luk 6:31 83
Luk 8:22-25 36
Luk 8:22-25 36
Mark 10:13-16 36
Matt 16:27 46
Matt 19:13-15 46
Matt 2:1-11 32
Matt 2:1-2 24
Matt 2:1-2 28
Matt 2:1-2 30
Matt 22:37-39 39
Matt 28:1-10 44
Matt 28:5-6  57
Matt 3:13-16 54
Matt 4:1-11 80
Matt 4:23-24 36
Matt 5:14-16 96
Matt 5:16 38
Matt 5:16 84
Matt 5:43-46 39
Matt 6:14-15 52
Matt 7:24-27 132 
Matt. 19:14  7
Mormon 1:2,15 88
Moroni 10:4-5 86
Moroni 10:5 8
Moroni 7:48 20
1 Mos 1 16
1 Mos 1 123
1 Mos 1 139
1 Mos 1:20-25 140
1 mos 12-50 59
1 Mos 6:1-9;17 143
1 mos 6-8 59
1 mos 9:8-17 53
2 Mos 20:10-11 105
2 Mos 20:12 108b
2 mos 3 59
3 Mos 19:30,  10
3 Mos 26:2 10
4 mos 14 59
5 Mos 10:12-13 144
5 Mos 10:12-13 146a
5 Mos 16:17 116
5 Mos 31:6 131
5 Mos 31:6 138
5 Mos 6:18 81
Moses 2:20-25 140
Moses 5:4-12, 58-59 59
Moses 6:26-28 59
Moses 6:33 82
Moses 6:5-8 100
Moses 7:13-21 59
Mosiah 1:6-7 66
Mosiah 2:17 131
Mosiah 2:22 68
Mosiah 2:41 86
Mosiah 4:15 2
Mosiah 4:15 102
1 Nephi 1:1 92
1 Nephi 18:4 64
1 Nephi 3:1-7 64
2 Nephi 31:20 72
2 Nephi 4:15 63
2 Nephi 4:15 66
3 Nephi 11:10-14 45
3 Nephi 17:11-12,21 37
3 Nephi 17:21-23 35
3 Nephi 17:21-24 146b
3 Nephi 18:21 101
3 Nephi 27:21 20
1 Npehi 1:1 111
1 Npehi 17:8-10 64
Ordsp 4:1 111
Ordspr 29:18 82
Rom 1:16 90
1 Sam 1 59
1 Sam 3:1-10 59
Sl 100:1-2 122
Sl 100:4 14
Sl 63:1 67
Sl 92:1 15
Sl. 82:6 2
1 Tess  2:13 14
1 Tess 5:18 15
1 Tim 4:12 88
4. Trosartikel 54
8. Trosartikel 62
8. Trosartikel 63