Jule klokker
(af Barbara Pratt)

Sang: Vælg en julesang
Bøn:
Lektie:
På denne tid af året, har vi alle brug for at vide hvad juleklokken og sukkerstokken symboliserer.
Vis en juleklokke og en sukkerstok. Lad os forestille os at vi er ude på marken. Hyrden har en klokke. (ring med klokken). Vi er de fortabte får som klokken ringer for. Lyden hjælper os med at finde tilbage til folden. Vi er alle betydningsfulde for vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

For mindre børn, Hyrden har en hyrdestav som han bruger til at hjælpe fårene tilbage til folden. (vis dem sukkerstokken) (på forhånd har du lavet en hyrdestav: en kæp med folie ombundet i den ene ende, bøjet til “håndtag”). Vis dem din “hyrdestav”, efter du har vist dem sukkerstokken . Vi skal huske at vi også skal hjælpe (tjene) andre og på den måde være en missionær. Hvordan kan vi hjælpe andre?

For ældre børn, gør om ovenfor, men spørg dem, hvordan de kan være deres broders vogter? (være en missionær, tjene andre o.s.v.) På denne tid af året, har vi alle brug for at vide hvad juleklokken og sukkerstokken symboliserer. Hvad symboliserer de?
Note: Du kan evt. finde nogle skriftsteder som passer.

Leg:
Dette er en version af gemmeleg. Husk at fårene er væk, og deres hyrde skal finde dem. Når han, hyrden, første gang ringer med klokken, gemmer fårene sig. Anden gang han ringer, begynder han at lede efter sine får. Gentag så mange gange som I har lyst til.

Forfriskning:
Afslutningssang: Vælg en julesang
Afslutnings bøn: