En speciel Juleaftens fællestid
(af Lisa Kingsford)

Vores mål er at hjælpe børnene til en forståelse af, hvordan profetierne om hændelserne i Betlehem og hvad der skete i det gamle Amerika passer sammen. Men mest af alt, at fokusere på profeternes vidnesbyrd, og dermed styrke børnenes egne vidnesbyrd.
Vi har planlagt at alle børnene skal være sammen i begge timer. Det vil give os tid nok.

(Denne aktivitet kan også tilpasses så den bliver en kvartalsaktivitet)
 
 

Program: En speciel Juleaftens fællestid
d. 24. December 2000Hvert medlem af præsidentskabet og en af lærerne tager hver en gruppe som de leder til de forskellige stationer.(sammen med andre lærere som ikke skal deltage i skuespillet) Læreren klæder sig ud, så de passer til deres rolle.
 

Tidsskema
12:20 Begynd Primary
Alle børnene er sammen : bekendtgørelser, sang, bøn, fødselsdag, og introduktion til fællestid (ingen taler).

12:30 Begynd programmet med flg. grupper:

1: Venter på at komme af sted:

Synger julesange. Går med 5 min interval
2: Gå til det gamle Jerusalem (omkring 720 Før Kristus) :
Esajas havde et syn. (Han kan fortælle om da han levede, om sit syn - læs fra skriften og tilføj et vidnesbyrd) Esajas 9:6
3: Gå til det gamle Amerika (omkring 580 Før Kristus) 1 Nephi 10:17
Nephi havde et syn. (Han kan fortælle om hvem han er, hvor han boede, om sit syn, læse fra skriften og bære vidnesbyrd om de ting han ved vil ske)
4: Gå til det gamle Amerika mange år senere (omkring 6 Før Kritus) Helaman Kap. 15-18
Lamaniten Samuel (Han kan fortælle hvad han så, hvad han prøvede at fortælle folket, at de prøvede at kaste ham ud af byen. Vi kan følge ham og høre hans historie og vidnesbyrd om Frelserens forestående fødsel. Han kan fortælle om tegnene. Vi kan være de “gode” troende. De “lidet” troende kan komme frem og jage de troende væk... vi vil derpå skynde os væk.
5: Gå til Judæa højen (omkring 5 år senere) Luk. 1:5-60
Elisabeth fortæller om besøget hos sin kusine Maria. At de begge venter sig, og da de mødte hinanden, mærkede hun liv, da barnet sparkede af glæde. Hun fortæller at Maria fortalte at Maria delte sin oplevelse med hende, at englen havde besøgt hende, at hun skulle være mor til verdens Frelser. Hun bærer vidnesbyrd om Frelseren.
6: Gå til Galilæa (omkring 7-8 måneder senere)
Et dekret bliver læst op. Alle skal betale skat, de skal tælles. Vi hører at Josef og Maria taler om at tage til Davis by (Betlehem) for at betale skat.
7: Gå til Betlehem (nogle uger senere):
Kroejeren - der bankes på døren, for at finde den kro hvor Josef og Maria er. Vi banker på flere gange, og finder dem til sidst i en stal. Han fortæller os ikke andet, end at vi skal lade dem være i fred, da de har haft det svært. Vi går ud for at finde stalden. Vi bliver fanget i tiden og besøger...
8: Samuel (samme tid, forskellige steder til det gamle Amerika, igen)
Tingene er sket som Samuel profeterede. dag-nat-dag uden mørke. Han fortæller os at alt er sket de troende.
9: Ude på marken ved Betlehem (tilbage i Betlehem, samme tid):
Hyrder på marken, engle kommer. Lyt til beretningen fra skriften, lyt til englesangen. Syng med englene (evt. en gruppe engle?????) Følg hyrden hen til....
10: Stalden i Betlehem: (brug evt. et skab eller lign. som dekoreret fungerer som stal med dyr, krybbe o.s.v.)
Se Josef, Maria og det lille Jesus barn. Syng Et barn er født i Betlehem eller en anden julesalme.
11: Jerusalem, (nogle år senere) Matt 2:1-12:
Se de vise mænd. De fortæller om mødet med Kong Herodes. De viser os de gaver som de vil bringe til barnet, og forklarer gavernes betydning. De begynder deres søgen efter Jødernes Konge.
12: Når de er klar, kommer alle grupper kommer tilbage i Primary rummet

13: Vores tid: år 2000

Vi synger indtil alle er kommet ind i Primary rummet igen. Her taler vi om hvad vi har oplevet. Hvordan mange profeter har fortalt hvad der skulle ske. Hvordan vi så hvad der skulle ske. Lyt til vores nulevende profets vidnesbyrd om Frelseren (på bånd).
Tilføje mit eget vidnesbyrd.(tale om hvordan vi kan finde Kristus i vores liv: læse skriften, bede, lade ham være en del af vort liv, lytte til profeten, hjælpe andre, missionærarbejde og være et godt eksempel).
1:50
Afslutte med en lille symbolsk forfriskning, noget der relaterer til julen.
2:00 Bøn

Roller og generelle ideer om dem:

Esajas: 12:30-12:50 høre hans vidnesbyrd og blive mindet om de tegn han gav.
Nephi: 12:25-1:00 fortælle om hans syn og vidnesbyrd
Samuel: 12:40-1:00 fortælle om hans profeti og hvad folket gjorde mod ham - om tegnene
Elizabeth: 12:45-1:05 fortæller at Johannes Døberen sparkede i hendes mave - hendes vidnesbyrd om Kristus
Opråber: 12:50-1:10 brev fra Cæsar om at alle skal betale skat
Maria: 12:50-1:10 hører opråbet og rejser
Æsel 1:10-1:25 i stalden
Josef: 12:50-1:10 hører opråbet og rejser til Betlehem med Maria 1:10-1:25 - i stalden
Flere kroejere: 12:55-1:15 tal med flere kroejere (en kan sige: om jeg kan huske? Nej. For mange mennesker. Forstyr mig ikke. En siger nej, men da vi spørger til en kone der skal føde, husker han. Han afviste dem. Lad mig være... en spørger hvad vi vil: vi søger hende der skulle føde. Han fortæller om stalden. Det er ikke meget, men bedre end ingenting. (bliver ledt på vildspor, og ender ved Profeten Samuel) (Vi vender tilbage til Betlehem og beslutter os for at søge efter stalden uden for byen, der møder vi hyrderne)
2 sæt af 3-5 hyrder passer der flokke og lytter til englene. De går med os for at finde stalden og babyen. (1 sæt går med, da der skal være nogle tilbage til det næste hold der kommer, på den måde roterer de)
Fortæller: Læser juleevangeliet. Peger på stjernen. Leder os i sang.
Visemænd 3+ Fortæller om deres rejse. De så kongen, men besluttede ikke at vende tilbage. De mener ikke han har gode hensigter. Viser gaverne til barnet.

Alle er klædt ud så de passer til deres roller.
Gruppelederen skal have et stykke papir der fortæller hvor de skal være hvornår....(vis der er mere end 1 gruppe børn)
Det er vigtigt at skemaet overholdes, da børnene skal se nogle af personerne flere gange...