Primary juleprogram
(af Becky)

Fortæller:
Hver Jul bliver vore øjne mærkelig fugtige når børnene synger sange. Vore tanker vandrer til Ham. Vi tænker på det lille Jesus barn.

SYNG: Et barn er født i Betlehem

Fortæller:

Læs Helaman 14:1-7

Lamaniten Samuel profeterede endnu meget andet, som ikke kan skrives. Og han sagde til dem: Se, jeg giver jer et tegn; der vil gå endnu fem år, og da kommer Guds Son for at forløse alle, som tror på hans navn. Og dette vil jeg give jer til tegn på hans komme. Der skal blive store lys på himlen, så at der natten for han kommer, ikke skal være mørke, og det skal se ud for folk, som om det var dag. Derfor skal der blive een dag og en nat og en dag, som om det var een dag uden nat, og det skal være jer et tegn; for I skal se solens opgang og nedgang; derfor skal I vide med vished, at der skal være to dage og en nat; alligevel skal natten ikke formorkes, og det skal være natten for hans fødsel. Og se, der skal opgå en ny stjerne, en sådan, som I aldrig for har set, og det skal også være jer et tegn. Men det er ikke alt; der skal ske mange tegn og undere på himlen. Og det skal ske, at I vil blive forbavset og undre jer, så at I vil falde til jorden.
SYNG: Barn Jesus i krybben (BS 26)

Fortæller:
Læs Lukas 2:1-5

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

SYNG: Da Josef drog til Betlehem (BS 22)

Fortæller:
Læs Lukas 2: 6-7
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin son, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

SYNG: Til en stald så lav og ringe (BS 25)

Fortæller:
Luk 2:15-16 - Matt 2:9-11
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben.

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

SYNG: Julenat (BS 24) eller Marias vuggesang ( BS 28)

Fortæller:
Disse jordiske gaver var en konge værdig. Alligevel var Jesu gave den største af dem alle. Han bragte evigt liv. Lad vore tanker gå til Ham i denne højtid, med et ønske om at ville lære af Ham og følge i Hans fodspor.

SYNG: Stille nat, Hellig nat