Jeg kan følge profeten
(af Conny Hillgaard)

Syng: Følg Guds profeter vers 9

Hver dag skal vi træffe valg. Hvilke valg har du truffet i dag?
(brainstorm: f.eks. gå i kirke, stå op til tiden, tage pænt tøj på, tale pænt selv når jeg ikke har lyst til det)

Jesus ønsker at vi skal være venlig overfor alle vi møder. Han ønsker vi skal gøre det han ville have gjort.
Kender vi en sang om dette?

Hvis ingen sange bliver forslået syng da en af disse sange:
Jeg ønsker at være god og rar
Nephis mod vers 3
Jesus siger, elsk enhver

Forklar at igenne hele vort liv må vi træffe valg. Når vi træffer de rigtige, vejledes vi ofte af vore forældre, lærere, profeten eller Helligånden. De bvil alle hjælpe os med at vende tilbage til vor Fader i himlen.

Hvilke råd har profeten givet os idag? (tal kort om de 6 VÆR)

LÆS 1. Nephi 3:7

Synes I det er let at følge profeten? Hvis ja, hvorfor?
Når vi fristes til at vælge forkert, men vælger ret, vokser/udvikler vi åndeligt.

Historie fra :Fællestid, Sept. 2002 Lille Liahona,

I 1899 var der ikke vand nok i det sydlige Utah. Det havde ikke regnet i mere end to år. Bækkene og brøndene omkring byen St. George var tørret ind. Der var ikke vand til afgrøderne, så de døde. Kvæget døde også. Mange mennesker begyndte at flytte bort.
Nell var en lille pige, som boede i St. George på det tidspunkt. Hendes far fortalte hende, at deres familie snart skulle flytte.
I juni tog Nell og hendes mor til en kirkekonference i St. George. Præsident Lorenzo Snow, som var profet på det tidspunkt, skulle tale. Nells far blev hjemme for at pakke alt ned, til de skulle flytte. Nell lyttede omhyggeligt til det, som profeten sagde. Efter konferencen skyndte hun sig hjem. Hun fortalte sin far, at profeten havde lovet, at hvis folk ville betale deres tiende og så afgrøder, så ville det regne, så de kunne få føde til det
kommende år.
Nells far forklarede familien, at de ikke ville overleve endnu et år, hvis afgrøderne slog fejl. Nell mindede ham om, at hendes bedstefar havde talt om, hvordan folk på hans tid var blevet velsignet for at gøre det, som præsident Brigham Young (1801–1877) havde bedt dem om. Bedstefar havde lovet Nell, at hvis hun ville følge den levende profet, ville hun også blive velsignet. Nell troede på sin bedstefar, og hun tilbød at give sin far sine egne sparepenge, så de kunne betale deres tiende.
Næste morgen så Nell, at hendes far pløjede markerne, så han kunne komme til at så afgrøder.
Hendes familie blev i St. George og gjorde nøjagtig, som profeten havde bedt dem om. Igennem de varme, tørre uger, som fulgte, betalte folk i St. George deres tiende, tilsåede deres marker, bad og spejdede op mod den skyfri himmel efter regn. De var dybt taknemlige, da det begyndte at regne to måneder efter konferencen. De fik en stor høst det år!
Vi bliver velsignet, hvis vi følger den levende profet, præsident Gordon B. Hinckley. Præsident Hinckley taler på vor himmelske Faders vegne. Det, han beder os om, er det, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi skal gøre. Hvis vi er lydige, bliver vi velsignet.

 SYNG: Hold Guds befalinger

Hvis der er tid tilovers, giv da denne tid til sanglederen så hun kan øve sange til Børnenes Nadvermødeprogram eller lign.