Ekstra Tid i klassen ~ se her!!!
(tilpasset efter ide af Terri Finney og mange flere)
 1. Evangeliet i Funktion: Gennemgå trosartiklerne/lær en ny
 2. Evangeliet i Funktion: Arbejd på et projekt
 3. Evangeliet i Funktion: Tal om udfordringer/mål som klassen skal nå inden næste Søndag
 4. Lær et mesterskiftsted (evt. fra lektien du lige har givet)
 5. Lad børnene fortælle om et ynglings skriftsted/historie
 6. Lær børnene at bruge ordbogen, fodnoter, referencer o. lign.
 7. Understreg skriftsteder
 8. Lav et skriftstedslæseprogram/kort som børnene kan tage med hjem. Lad det indeholde et felt som børnene kan skravere for hver dag de læser, så de kan se deres fremgang.
 9. Fortæl om en personlig oplevelse der har styrket dit vidnesbyrd. Lad børnene fortælle deres.
 10. Lav noget enklet håndværk som har relation til lektien. Pioner håndværk eller spil.
 11. Hav kopier fra Lille Liahona liggende (aktivitetssiderne) selvfølgelig med relation til lektien.
 12. Spil Kryds og bolle med spørgsmål fra lektien
 13. “Hangman”: i stedet for hangman. byg da en blomst, en snemand eller et hus
 14. Match billeder
 15. Sketch ud fra historier fra lektien (hvem kan huske historierne?)
 16. Kryds og tværs, Find skjulte ord, ikke færdige sætninger F.eks. J_s_ph Sm_th g_ng_v _v_ng_l_ _t (Joseph Smith gengav evangeliet) (under LINKS er der henvisning til nogle søgemaskiner hvor du kan lave disse ting ~ også på DANSK!!!)
 17. Bingo med billeder med relation til lektien.
 18. Memory med billeder med relation til lektien.
 19. SYNG!!! de sange der passer til lektien eller til børnenes nadvermødeprogram
 20. Hav en kasse med spørgsmål, en Kirke Trivial Spørgsmål (gennemgå spørgsmålene fra tidligere lektier)
 21. Kodet beskeder. Oversæt “gamle” skrifter. Brug din computer til dette, eller gå til denne link for at finde en kode: http://eprimary.dk/blandet%20eng/ABC%20code.htm