Profet kvartals aktivitet
(af Gia)

Ankomst: Pianisten spiller medens børnene synger de sange der skal synges til Nadvermøde programmet. Specielt Følg Guds profeter.

Spil:

Adam æbler i vand (man skal prøve at fange æblet med munden med hænderne på ryggen)
Enok  Enok Siger (leg ligesom Simon Siger eller Kongens efterfølger)
Noa  Noa's Ark (dette er en stafet hvor børnene skal løbe efter tøjdyr)
Samuel  Samuels Labyrint (blindebuk igennem en labyrint)
Moses  Indsamle manna (der er spredt vatkugler over et stort område, på tid skal man forsøge at fange flest kugler)
Jonas  Fisk (en stor fiskedam, børnene har nogle “salte fisk” som belønning)
Daniel  Løve bowling (på nogle 2 ltr. flasker har vi fastgjort billeder af løver, Børnene spiller alm. bowling, hvor de skal forsøge at vælte disse flasker)