Konference Spørgeskema
(af Melanie i Texas)

For flere år siden lavede jeg dette lille spørgeskema om konferencen til vores Primary. Vi havde snakkede om konferencen til fællestid ugen før, gav dem skemaet og bad dem tage det udfyldte skema med til Primary Søndagen efter konferencen.

Det hjælper at lytte til taler, når man ved hvad man skal lytte efter.

Mine ældre, (teenagers) børn kan også lide at bruge dette skema. De sammenligner det med vennerne for at se om de havde fået de samme svar.
 
 

Lørdag Morgen:

Dette møde blev ledet af _____________________________ som bar en ________________ slips.
Koret var fra ______________________________________________.
Koret sang ________ gange.
_________ medlemmer talte alt.
Var det en mand eller kvinde der spillede orglet? ___________________
Kvinde koret havde flg. på ___________________________________________.
Talte profeten?_________________
Vi sang: __________________________________________.
Den anden tale var om __________________________________________.
Jeg hørte ordet "Jesus Kristus" _____________ gange.
Min yndlings taler var ____________________________________.

Lørdag Eftermiddag:

Jeg så _________ mæmd på forhøjningen med røde slips.
Ledte profeten mødet? _______ Hvis ikke, hvem gjorde det så? _________________
Åbningsbønnen blev bedt af __________________________.
Hvor mange apostle talte til mødet? _________________
Hvor mange apostle talte bar briller?__________________
Jeg så _________ blå habitter og ___________ røde kjoler.
Vejret udenfor så ud til at være ________________________________.
Den 3. taler talte om _________________________________.
 

Søndag Morgen:

Hvilken farve havde kvinder i Tabernacle Koret på? _____________
Jeg hørte ordet TRO __________ gange.
Hvad var 2 af talerne om? __________________________ og ___________________________.
Præsident Monson sad på ____________ side af Præsident Hinckley.
Hvor mange gange rakte du hånden op for at opretholde nogle medlemmer? ____________
Koret sang _________ gange selv og __________ gange sammen med forsamlingen.
Talte nogle om Joseph Smith?___________
Hvor mange bygninger viste de?______________
 

Søndag Eftermiddag:

Hvilken apostel ser ældst ud? ___________________________________
Hvilken apostel ser yngst ud? ___________________________________
Hvem ledte dette møde?___________________________________
Stod forsamlingen op under nogle af sangene?______
Præsident Faust bar et ________________ slips.
Jeg hørte ordet KÆRLIGHED ____________ gange.
_________________________ sluttede af med bøn ved denne konference.
Hvor mange mennesker er der i det værelse du er i?________________
Tegn et billede af talerstolen.


Sæt en cirkel om disse ord, når du hører dem:

Salt Lake City Tarbenakel apostle Utah
ofre orgel tjeneste Bibel
historie Hellig mod Lære og Pagter
præstedømme Hjælpeforeningen Joseph Smith Trosartiklerne
brødre søstre Mormons Bog Nephi
familie mor Ægteskab tiende
far kyskhed lykke omvendelse
dåb Helligånden musik Messias
velsignelser tjener kor forløser
Himmelske Fader åbenbaring Primary Jesus Kristus
organisation syn lydighed Frelser
faste vidnesbyrd børn stjerne
opstandelse forsoning fred opstandelse
Guds Søn overtræselse ordinance evighed