KVINDER I Det Gamle Testamente
(Dette er nogle af kvinderne der nævnes i skriften)

 
Maria Jesu moder. Gift med Josef. 
Elisabeth Marias kusine, gift med Zakarias. (Luk 1:5) Englen Gabriel fortæller dem at hun skal føde Johannes Døberen (Luk 1:18-19)
Anna, profetinde En gammel enke der uophørt tjente i templet. Hun bevidnede at Kristus, var den der skulle frelse Israel (Luk 2:36-38)
Mary Magdalene Jesus helbredte/jog 7 onde ånder ud af hende. Hun var ved korset da han blev korsfæstet. Hun var den første der så han opstanden. (Matt. 27:56-61)
Peters hustru Jesus boede nogle gange i hendes hus når han var i Kapernaum . Han helbredte hendes mor. (Matt. 8:14-15)
Peters svigermor  Jesus helbredte hende (Matt 8:14-16)
Herodias Herodes svigerinde. Herodes den stores barnebarn. Lod sin datter danse for Herodes. Hun forlangte at hendes datter skulle bede om Johannes Døberens hoved på et sølvfad (Matt 14:1-12)
Johanna, Susanna og andre kvinder  Johanna, gift med Kuza, og Susanna og mange andre kvinder fulgte Jesus (Luk 8:3)
Maria Mor til Jakob, Joses og Salome. 

(Mark 15:40)

Simons svigermor  Jesus helbredt hende (Luk 4:38-41)
Den kana'anæiske kvinde Jesus helbredte hende (Matt. 15:21-28)
kvinden med blødninger kvinden der rørte ved kvasten på Jesu kappe og blev helbredt (Matt 9:2-22)
Safira Gift med Ananias. Løg om at give deres formue væk, blev slået til døde. (Apg. 5:1-11)
Priskilla  Gift med Akvila. Omvendte Apollos (ApG. 18:24-28)
Eunike og Lois Timotheus’ mor og mormor (2 Tim 1:5)
Jerusalems døtre kvinder der græd ved korsfæstelsen (Luk 23:28)
Kvinden der blev grebet i ægteskabsbrud (John 8:3-11)
Føbe, menighedstjener  Kirkens tjener. Hun bar et brev for Paulus.
Romersk kvinde (Rom 16:6-15; 2. Tim 4:21)
Kvinden ved brønden (John 4:7-43)
Lydia hele hendes hus blev omvendt. Hjalp apostlene (Apg. 16:14-40)
Marta og Maria Søstre der boede i Betania. Deres bror Lasarus blev opvakt af Jesus. Kendt for at Marta forberedte et måltid til Jesus og Maria hjalp ikke til, men lyttede til Ham. (Mark 14:3-9; Luk 10:38-42; John 11: 12:11-16)
den krumbøjede kvinde Jesus helbredte hende på en Sabbatt (Luk 13:11-16)