KVINDER I Mormons Bog
(Dette er nogle af kvinderne der nævnes i skriften)

 
8 eller flere kvinder forlod Jerusalem  8 eller flere kvinder forlod Jerusalem og rejste med Lehi ud i ørkenen.
Sariah  Sariah Lehis hustru. Gjorde kun oprør 1 gang imod ham.
Nephi's hustru  En af Ishmael's døtre. To gange overbeviste hun Nephi’s brødre om at lade ham gå fri efter de havde truet ham på livet. (1 Nephi 7:19-21)
Ishmael's ældste datter  Zoram's hustru (1 Ne. 7:6; 18:9; 2 Nephi 4:10)
24 lamanitiske døtre  de blev kidnappet (Mosiah 20; 21:20; 23:30-34)
Kvinder og børn der fulgte Zeniff  (Mosiah 11:2,4,14; 19:9-24;
Kvinder og børn blandt Alam’s folk i landet Helem.  De udgjorde 450 mennesker der flygtede fra Kong Noa. (Mosiah 18:34; 23:28;
Kong Lamonis dronning Troede på Ammon. Hun talte i tunger
Abis Lamanitisk tjener ved Kong Lamoni’s hof. Var blevet omvendt på grund af et syn hendes far havde. (Alma 19:16-29)
Kong Lamonis fars dronning blev omvendt ved et mirakel efter at Aron havde prædiket for dem (Alma 21:21; 22:19-24; 23:3)
De 2000 unge krigeres mødre Belærte deres sønner om at følge Gud (Alma 24:27)
Morianton tjenerinde Morianton slog hende, hvorefter hun advarede Moroni. Alma 50:30
Maria Jesu moder. Kong Benjamin nævner hende, Alma og Kong Lamoni ligeså.
Jareds datter  Ether 8:11

Forslog at bruge Satans magt, dette førte til Jareditternes fald (Ether 8:9)

Coriantum 2. hustru Ether 9:24
Coriantum’s ugudelige døtre Eth. 13:17