KVINDER I Det Gamle Testamente
(Dette er nogle af kvinderne der nævnes i skriften)

 
Eva Moder til alt levende (1. Mosebog 1,2,3,4) 
Sara Abrahams hustru. Fødte Isak da hun var blevet gammel. (1. Mosebog 11:29) 
Hagar Abrahams trælkvinde. Fødte Ismael  (1. Mosebog 16:1) 
Rebekka Isaks hustru. Mor til Jacob & Esau. (Gen. 22-29) 
Ketura Abrahams anden hustru. Mor til 6 af hans sønner  (1. Mose 25:1-4)
Lea Labans ældste datter. Ved snyd blev hun Jakobs første hustru. 
Mor til Ruben, Simon, Levi, Juda, Issakar, Zebulun og en datter Dina 
Dina Jakob & Leas datter
Bilha Efter Lea dør gifter Jakob sig med Rakels trælkvinde. Hun skulle føde ham de børn som Rakel ikke kunne. Hun blev mor til Dan og Naftali.  (1 Mos 30:7-8)
Zilpa Lea's trælkvinde fødte Jakob 2 børn: Gad  og Asher.
Potifars hustru Prøver forgæves at forføre Josef. (1. Mosebog 39:8-19)
Shifra og Pua  Farao befalede jordmødrene at slå "Hebræerkvindernes drengebørn ihjel. (2 Mos 1:15)
Jokebed Mor til Moses, Mirjam og Aron. (2. Mos 2:1-11)+ (2 Mos 6:20)
Faraos datter Redder Moses fra sivene. (2. Mos 2:5-10) 
Mirjam Kendt som profetinde, og søster til Moses. Da Moses gifter sig med en Nubisk kvinde, betvivler hun hans evne til at lede. Dette drager Aron væk fra Herren.
Zipporah Hustru til Moses, føder ham 2 sønner: Gershom og Eliezer (1 Krøn 23:15)
Nubiske kone En anden kone som Moses havde. (4 Mos 12:1) 
Da deres far dør kommer de til Moses for at få deres fars arv, da der ingen sønner er til at arve, gør Moses det muligt for døtrene at arve. (4 Mos 26:33)
Debora, profetinden og dommer i Israel Hustru til Lappidots og mor. (Dom 4:4) Hun var hærfører, religiøs leder og dommer. Hun frelste nationen. (Dom.  4:4-14; 5:1-31)
Jael Hebers kone. Dræbte Sisera med en teltpløk.

 
 
No'omi Enke efter Elimelek. (Ruth 1:2-5) Hendes 2 sønner gifter sig med moabitiske kvinder; Orpa og Ruth  (Ruth 1:4). Begge sønner dør. No'omi beder sine svigerdøtre rejse tilbage til deres land. Ruth afslår dette. (Ruth 1:8-16)
Ruth Altid loyal overfor sin svigermor. Hun rejser til sin mands arveland. Hun sanker korn på markerne for at skaffe mad til sin svigermor og sig selv. Hun gifter sig med Boaz, en slægtning til No'omi. Hun føder sit første barn, Obed. Gennem denne slægtslinie fødes Frelseren.
Orpa En No'omis moabitiske svigerdøtre. Hun vender tilbage til sit eget land efter hendes En af mand dør.
Hannah Elkana's kone. Barnløse. (1 Sam 1:2) 
Beder Herren om en søn. Får hun ham, vil hun ikke lade hans hår klippe, som tegn på pagt med Herren. (1 Sam 1:11) Hannah føde Samuel (1 Sam 1:20)
Akinoam  Davids hustru (l Sam. 25:43) 
Abigail En af Davids mange hustruer. Mor til Daniel (1 Sam. 25:3-42) + (Krøn 3:1)
Batseba  David sender Urias i kamp. Han bliver dræbt. Davids ægter hans enke, Batseba. Hendes anden søn er Solomon. Hun får ialt 3 sønner. Da David ligger på sit dødsleje, beder hun ham om at gøre Solomon til konge. Davids fald skyldtes hans utilladelige forhold til Batseba. (2 Sam. 11) 
Ma'aka En af Davids mange hustruer, mor til Absalom. (2 Sam. 3:3)
Haggit En af Davids mange hustruer, mor til Adonija, . (2 Sam. 3:4) 
David's medhustruer  David havde 10 medhustruer (2 Sam. 15:16;) 
Esther Blev bragt til Ahasverus, af sin onkel Mordokaj, i håb om at blive valgt til dronning efter Vashti. Haman, næstbefalende, planlægger at lade jøderne tilintetgøre. Haman hader Mordokaj. Ester afslører hvem hun er, og redder sit folk. Haman bliver hængt. (Esters bog) 
Vashti Dronning, gift med Kong Ahasverus før Esther.
Jezebel Kong Etba'als datter (1 Kong 16:31). Tilbad afguder
Atalja Jezebels datter. Gift med Kong Joram. Atalja , dyrkede afguder ligesom sin mor. Hun regerer i 6 år før hun dræbes med et sværd. (2 Kong 8:26; 11:1-20) 
Dalila Filister skøge der lokkede sandheden om Samsons styrke ud af ham. (Dom 16:1-22)