KVINDER i Den Kostelige Perle
(Dette er nogle af kvinderne der nævnes i skriften)

 
 
Milka  Gift med Abrahams bror Nehor (Abraham 2:2)
Kains hustru Hun var sin mands medsammensvorne. Hendes far var en Kains andre brødre. Hun elskede Satan mere end Gud. (Moses 5:44-47.52-53)
Noas hustru og Noas svigerdøtre De eneste af Noas familie som blev frelst i arken. (Moses 8:12)