Klasse og lektie hjælp
(af Terri Finney)

Åbning: Når børnene har sat sig ned, begynd da med bøn. Spørg hvert barn hvordan deres er uge er gået.

Sang: Lad børnene vælge en sang de gerne vil synge. De lægger hænderne på hovedet og synger medens du gør klar il lektien.

Før en mini-dagbog: (Evangeliet i Funktion spørgsmål) Før en mini-dagbog over hvert barn. Lad barnet skrive eller tegne i deres bog når de kommer ind i klassen.

Udfordrings bog for hvert barn: Udfordr børnene til at gøre noget i løbet af ugen. Skriv det ned i deres bog. Næste gang i samles for de bogen, og skriver hvordan det gik. Er det gået godt, kan du evt. give dem et klistermærke som belønning.

Brug forskellige måder at fortælle en historie:

Spil:

Kend dine standardværker: Lederen nævner et navn på en bog/person/begivenhed fra standardværkerne, børnene skal nu gætte hvilken. F.eks.: Peter Svar: Ny Testamente

Gæt hvem du er: Gæt navnet på en kirkehistorisk person, lav små kort som sættes på ryggen af børnene. Børnene stiller nu hinanden spørgsmål for at finde ud af hvem de er.

Skriftsteds snak: Læs et skriftsted i kor, på skift. Hver person i gruppen får tildelt et ord, f.eks. er der 4 børn i gruppen siger de hvert 4. ord.

Profeter: Nævn navnet på en nutidig profet. Kast en ærtepose hen til et barn. Når barnet fanger det, skal de fortælle/gætte hvilket nummer i rækken af nutidige profeter han har.