Opmærksomhedsfangere om genoprettelsen

Primary 5, Lektie 2

Vis børnene et glas med rent vand. Spørg dem, om det vand kan drikkes. Lad et af børnene røre snavs i vandet, indtil det bliver uklart. Spørg børnene , om de ville drikke vandet nu? Fortæl, at vandet skal erstattes med nyt, rent vand.

Forklar, at da Jesus Kristus organiserede sin kirke, blev den organiseret ordentligt, og dens ledere underviste i sandheden. Kirken var som glassets med rent vand. Så ændrede folk på kirken, og den blev som glasset med snavset vand. Den sande kirke og dens lærdomme skulle genoprettes (bringes tilbage) til jorden.

Primary 3, Lektie 6:

Vis tingen eller billedet, som du har med. Tal om, hvorfor du føler, at denne ting er pæn og værd at have, og bed børnene fortælle, hvad de føler. Bed da barnet om at tage tingen og holde den et sted, hvor de andre børn ikke kan se den.

Ville I ønske at vi kunne have denne smukke ting eller billede på et sted, hvor vi kan se på den igen?

Få barnet til at hente tingen frem, så man kan se den, og vise den for klassen igen. Forklar at tingen er blevet genoprettet til den oprindelige plads. Pointer, at genoprette betyder at få noget til at blive, som det var før. Mind børnene om, at selvom Jesus havde organiseret sin kirke på den måde, han ville have den, havde folk taget mange sandheder bort, efter at Jesus og apostlene var døde. Jesus ønskede, at hans lærdomme, hans kirke og hans myndighed til at døbe folk skulle genoprettes, ligesom de var her, da han var på jorden.