Familie proklamationen

(af Kim)

INTRODUKTION:

Har I nogle regler i jeres familie? Hvilke? Har I regler for at rydde op på værelset, hjælpe hinanden, øve på klaveret, sengetider, ikke se TV, tale pænt eller lign.? Skriv svarene på tavlen.

 • Forklar at regler er til for at hjælpe os med at være i sikkerhed, de lærer os kærlighed, ydmyghed, lovlydighed og forbereder os på et voksenliv.


 • Syng: Når min moder kalder (BS 71)
  . Lad en ærtepose vandre rundt medens I synger. Når musikken stopper, skal den der har ærteposen fortælle om en måde han/hun adlyder sine forældre.

  Forklar at PROKLAMATION betyder: manifest, officiel bekendtgørelse, skreven udtalelse eller vidnesbyrd og tro

  Andre proklamationer:


  VIDEO:

  Vis video af Prs. Hinckley der læser Proklamation, 9/95 General Konferencen Hjælpeforenings møde (video kan fåes på Engelsk)

  AKTIVITET:

  Omdel en ord labyrint. Find skjulte ord som kan læses oppefra, nedefra, højre mod venstre, venstre mod højre. Ord som findes i Familieproklamationen.

  KONKLUSION:

  Uden regler ville vore hjem ikke være et dejligt sted at være. Vi ville ikke lære hvad vi har brug for at lære. Ligesom vort hjem, har vor himmelske Fader også regler i hans rige. Vi og vore forældre må alle adlyde hans regler for at kunne vende tilbage til ham igen. Vores familie er speciel. Vores forældre ønsker at vi skal være sammen for evigt. Dit ansvar er at adlyde dine forældre, holde jeres regler som dine forældre prøver at holde vor himmelske Faderes regler. Hvis du og din familie adlyder vor himmelske Fader, kan I bo hos ham en dag igen.

  Omdel: Familieproklamation til alle

  MUSIK: Vores familie (BS 98)