Kirkens 3-foldige mission
(af Beth in NV)

Samlings aktivitet: pynt og spis småkager der er formet som Salt Lake Templet og Moroni. (se under LINKS hvor man kan bestille disse småkage forme.)

Syng: Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke

Tal om kirkens formål:


1. Fuldkommengøre de Hellige
Vi snakkede om mange emner, og sluttede med at tale om skrifterne.
Syng: Mormons Bog fortæller eller Nephis Mod

Gennemgå forskellige historier fra Mormons Bog. Hvert barn fik en læseplan med hjem, så de kan se hvor meget de har fået læst i Mormons Bog.

2. Forkynde evangeliet
Leg: Hvem er jeg!
Fortæl om Enok, Paulus, Ammon og Samuel Smith,
Syng: Vor Gud har brug for Væbner/Jeg ønsker missionær at være (eller en hvilken som helst anden missionærsang)
Tal om de ældster der tjener i jeres Skriv/tegn billeder til dem.

3. Forløse de døde
De lavede en side til deres tempel bog.
Vi spillede derpå bingo med de 36 billeder der har været i FRIEND (Lille Liahona)
Her finder du billederne:

Friend 2002 Jan
Friend 2002 Feb

Friend 2002 Mar

Friend 2002 Apr