Musik leg: Gem noden (kold/varm)
(fortalt af Terri Finney, Ft. Worth, TX)

Denne leg bruger de samme sin som ”Nævn melodien”.

Lad et barn gå udenfor døren.

Lad et andet barn vælge en sort node et eller andet sted i værelset. Lad det første ban komme ind igen og lede efter noden.

For at hjælpe barnet med at finde noden synger de andre børn højt hvis barnet er tæt på, eller svagt hvis det er lagt væk fra.

Mind børnene om at de stadig skal være ærbødige medens de synger højt...

Lav nogle linier (ligesom nodepapir) på tavlen.

Når barnet hat fundet noden, sætter han/hun det på en tavlen, hvor det nu passer han/hende.

Når legen er slut, spiller pianisten den melodi som børnene selv har lavet.