Musik leg: Stop! Fortsæt!
(fortalt af Terri Finney, Ft. Worth TX

Lav to skilte i karton/pap. På den ene står der: STOP, på den anden FORTSÆT.

Lad et barn komme frem og holde de 2 skilte. Han/hun bestemmer nu hvordan børnene skal synge.

Klaveret spiller hele tiden, men børnene synger som skiltene anviser.