14 dage med Kristus
(af Melanie Thorne, West Valley, Utah)

Den eneste måde vi kan kende en anden, er ved at “gå i hans sko”...
Tænke som han ville have gjort... lære af ham... sige det han ville have sagt.
Kristus sagde: “Vær fuldkomne”. Vi kan kun opnå dette hvis vi prøver at blive som ham. Prøv i 14 dage trofast at følge hans fodspor, og du vil komme til at forstå Kristus bedre.


INSTRUKTIONER: 
Sørg for hver morgen at havde tid til at læse og tænke over dagens læseopgave. Prøv i dagens løv, at tænke over det du har læst. Måske skal du læse det igen. Når det bliver aften, prøv så at evaluere hvordan det er gået igennem dagen. Nedskriv dine tanker og følelser i en dagbog. Hver dag har sit spørgsmål, efterfulgt af et skriftsted, som vil hjælpe dig med at følge Kristus.

1. Dag: 
Hvordan kan jeg følge i Hans fodspor?
Læs: 1. Peter 2:21, Abraham 1:2, Moroni 7:48
Overvej: Hvordan kan jeg følge i Kristi fodspor i dag? 
I de beslutninger jeg skal træffe i dag, vil jeg spøge: “HVAD VILLE KRISTUS HAVE GJORT?“

2. Dag
Spørgsmål: Søger jeg Kristi hjælp?
Læs: Ordsprog. 3:5-6; 2. Korinter 12:9-10; Jakob 4;7; Esther 12:27
Overvej: Søger jeg Kristi hjælp alt jeg tænker og gør? 
Hvordan kan Han hjælpe mig med at overvinde mine svagheder?

3. Dag
Spørgsmål: Hvem er vinen? Hvem er grenene?
Læs: John 15
Overvej: Hvorfra får jeg min styrke? Hvordan kan jeg frembringe Herrens frugt? 
Nedtynger social pres mig?

4. Dag
Spørgsmål: Forstår jeg virkelig omvendelsens principper?
Læs: L&P 58:41-43, Mosiah 4:9-12, Mosiah 2:38
Overvej: Har jeg oprigtigt søgt Herrens tilgivelse? 
Tror jeg oprigtigt at han vil tilgive mig?

5. Dag
Spørgsmål: Hvori består Kristi magt?
Læs: L&P 19:15-24, Mosiah 3:5, Mosiah 4:2-3, Mosiah 5:7-9
Overvej: Hvordan slipper jeg af med skyldfølelser? 
Hvordan får jeg forsoningens kraft til at dække mine synder?

6. Dag
Spørgsmål: Hvordan kan jeg kontrollere fysiske lyster?
Læs: Matt. 5
Overvej: Kan jeg være et eksempel for andre, så det hjælper mig selv bedre? 
Hvordan kan jeg lade mit lys skinne?

7. Dag
Spørgsmål: Hvordan kan jeg forbedre mine tanker?
Læs: L&P 6:16, Alma 37:35-37, L&P 121:45-46
Overvej: Ønsker jeg egentlig at holde urene, negative og ødelæggende tanker ude af mit sind?
 
Hvad ville Jesus tænke på?

8. Dag
Spørgsmål: Hvordan passer jeg på mit sprog?
Læs: L&P 88:121, 3 Nephi 12:33-37, Matt. 5:11
Overvej: Jeg vil kun tale venlige og opløftende ord til andre i dag. 
Jeg vil forsvare mine præstedømmelederes mod al ond tale.

9. Dag
Spørgsmål: Hvordan passer jeg på stolthed?
Læs: Ordsp. 6:16-17, Ordsp. 8:13, Alma 5:28, L&P 38:39
Overvej: Er jeg ærlig overfor andre? Vogter jeg mig mod stolthed?
HANDLER JEG RET, UD FRA DE RIGTIGE PRINCIPPER?

10. Dag
Spørgsmål: Hvordan er Herren mit lys?
Læs: Helaman 5:12, 1 Peter 2:21, L&P 84:43-47
Overvej: I de sidste 10 dage, har jeg da truffet valg, baseret op spørgsmålet: 
Hvad ville Jesus gøre, hvis Han var her?
HVOR HAR JEG FORBEDRET MIG?

11. Dag: Hvordan ønsker Herren at jeg skal tjene?
Læs: L&P 4, Moroni 7:5-8
Overvej: SÆTTER JEG HERREN FØRST I MIT LIV? Hvad gør jeg for at opbygge Herren rige? 
Hvordan føler jeg oprigtigt for de tjenester jeg yder andre? Bliver jeg glad, når jeg tjener Herren?

12. Dag
Spørgsmål: Hvordan kan Helligånden hjælpe mig til at blive mere som Kristus?
Læs: 3 Nephi 27:20, D&C 11:12, D&C 46:11-26, D&C 8:12
Moroni 10:4, D&C 121:45-46, John 14:16-17, John 14:26
Overvej: Er det vigtigt at kende sandheden? Ønsker jeg virkelig at have Helligånden som stadig ledsager?

13. Dag
Spørgsmål: Elsker jeg Kristus?
Læs: John 13:34-45, John 14:15, 3 Nephi 13:20-21,24,33
Overvej: Overholder jeg befalingerne? Sætter jeg Kristus først?

14. Dag
Spørgsmål: Hvad er Kristi rene kærlighed?
Læs: Moroni 7:40-48
Overvej: Har jeg følt Frelserens kærlighed igennem de sidste 14 dage?
Kan jeg forpligtige mig selv til hver dag at leve som Kristus ville have gjort?