Enkle trin på vejen til øget åndelighed


(ukendt)

Læs skriften daglig (2 Nephi 32:3, L&P 138:11, Moroni 6:4)
Bed dagligt og oprigtigt (Matt. 7:7, Jakob 1:5, Alma 13:28)
Meningsfuld faste (L&P 59:13, Alma 17:9, Matt. 6:16-18)
Gå tidlig i seng og tidlig op (L&P 88:124, Mark 1:35, Salme 5:30)
Vær ved godt mod (2 Nephi 10:23, John 16:3, L&P 68:6)
Arbejd hårdt (L&P 31:5, L&P 4:2, Alma 7:24)
Overvind stolthed (Matt. 20:27, John 13:6-7, 3 Nephi 6:4-15)
Elsk og udvis kærlighed overfor hinanden (John 13:34-35, 1. Kor 13:1)
Bliv et (John 17:11, 21-22, Matthew 5:48, D&C 38:27)
Del jeres vidnesbyrd (John 14:26, John 15:26, 1. Kor 12:3)