Jeg er Guds barn, Jr.

(af Angela)

Jeg vil fokusere på at være en ånd i himlen. 

Hvem er jeg?

Jeg vil sige mit fulde navn.

Jeg vil læse op fra Ny Testamente, i tegnebilleder, om at bo i himlen. (Before the New Testament)

Jeg vil stikke min hånd i dukken, og forklare at min hånd er ligesom ånden. Nu kan kroppen/personen bevæge sig og gøre ALLE ting. Ligesom de ikke kan se min hånd indeni dukken, kan de ikke se deres ånd indeni deres krop. Fordi min hånd IKKE er en ånd kan dukken ikke føle glæde, kærlighed og lykke, men ånden indeni os kan.

Jeg vil derpå give hvert barn en papirdukke som de kan farvelægge (hår øjne, tøj osv.)
Jeg vil fortælle at de alle har nogle fællestræk: vor himmelske Fader skabte os, han elsker os, han gav os mulighed for at komme til jorden for at få et fysisk legeme, så vi kan lære at Vælge Det Rette, han gav os ligeledes en kærlig familie.

Syng: Jeg er Guds kære barn